Colofon / privacybepalingen

MACK-Dentaltechnik GmbH

Dieselstraße 25
89160 Dornstadt
Telefoon +49 (0)7348 - 2006-0
Fax +49 (0)7348 - 2006-66
info@mack-dentaltechnik.de

Directeur

 

Alexander Mack

Kantongerecht

 

Ulm HRB 723773

BTW-ID-nr.

 

DE265394525

Juridische aanwijzingen

 

1. Inhoud van het online-aanbod

 

MACK-Dentaltechnik GmbH, hierna MACK Dentaltechnik genoemd, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims ten aanzien van MACK Dentaltechnik, welke door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover zijdens MACK Dentaltechnik geen aantoonbaar opzettelijke nalatige schuld bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Productveranderingen die de technische voortgang dienen evenals prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten zijn voorbehouden. MACK Dentaltechnik behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de webpagina's of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

 

Bij direct of indirect verwijzen naar externe webpagina's ('links'), die buiten de verantwoording van MACK Dentaltechnik vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting enkel dan gegeven zijn wanneer MACK Dentaltechnik van de inhoud op de hoogte was en hij er technisch toe in staat zou, van illegale inhoud het gebruik te verhinderen, en dit ook van hem verwacht kon worden. MACK Dentaltechnik heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina's. Daarom distantieert MACK Dentaltechnik zich bij deze nadrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na plaatsen van de link worden veranderd. Deze constatering geldt voor alle binnen de eigen internetpresentatie geplaatste links en verwijzingen alsook voor berichten van derden in evt. door MACK Dentaltechnik ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en met name voor schade die door gebruik of niet-gebruik van op zulke wijze aangeboden informatie ontstaat, is enkel de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, aansprakelijk, niet degene die via links enkel naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en kenmerkingsrecht

 

MACK Dentaltechnik doet zijn best, in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten. Alle binnen de internetpresentatie genoemde en eventueel door rechten van derden beschermde merknamen en handelsmerken vallen zonder beperking onder de bepalingen van het daarvoor geldende kenmerkingsrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars.
Alleen op basis van het noemen mag niet de conclusie worden getrokken dat merknamen niet zijn beschermd door rechten van derden!
Het copyright voor gepubliceerde, door MACK Dentaltechnik zelf vervaardigde objecten blijft uitsluitend in handen van MACK Dentaltechnik. Een verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, video's en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is zonder nadrukkelijke toestemming van MACK Dentaltechnik niet toegestaan.

4. Privacybepalingen

 

Indien binnen de internetpresentatie de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), dan worden deze gegevens van de kant van de gebruiker nadrukkelijk op vrijwillige basis prijsgegeven. Gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van zulke gegevens resp. onder opgave van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

 

Deze disclaimer dient beschouwd te worden als onderdeel van de internetpresentatie, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of losse formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeen mochten komen met de geldende rechtssituatie, dan blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid hierdoor onaangetast.

6. Webanalysedienst 'Google Analytics'

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google') Google Analytics maakt gebruik van zg. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van internetpagina's te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de internetproviders en om andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk is voorgeschreven of indien derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de software van uw browser navenant in te stellen; we willen er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u gegenereerde gegevens door Google op de bovengenoemde wijze en voor het bovengenoemde doeleinde.